İşe Alım ve İşe Yerleştirme Gizlilik Bildirimi

Amaç ve Kapsam

Bu, Denetleyici olarak Foundever™’un veya onun ana, kardeş, yan veya bağlı şirketlerinden herhangi birinin (“Foundever”, “Biz”, “Şirket”) İşe Alım ve İşe Yerleştirme Gizlilik Bildirimidir (“Bildirim”). Bu Bildirim, (i) kariyer web sitemiz aracılığıyla kaydolan veya ilan ettiğimiz bir role başvuran aktif iş arayanlar; (ii) üçüncü taraflar (personel alım temsilcileri, işe alım uzmanları gibi) aracılığıyla bize yönlendirilenler ve/veya (iii) harici kaynaklar (ör. iş sosyal ağı) aracılığıyla potansiyel bir iş arayan olarak tanımladığımız kişiler dahil olmak üzere tüm iş başvuru sahipleri, olası çalışanlar ve yükleniciler için geçerlidir.

Biz bir Veri Denetleyicisiyiz, yani Kişisel Verilerinizi nasıl topladığımıza, elimizde bulundurduğumuza ve kullandığımıza karar vermekten sorumluyuz. Bu bildirimde, işe alım ve işe yerleştirme süreci bağlamında Kişisel Verilerinizi nasıl ve neden topladığımız, kullandığımız ve elimizde bulundurduğumuz açıklanır ve Kişisel Verilerinizi nasıl yönettiğimize ilişkin devam eden yükümlülüklerimiz ana hatlarıyla belirtilir.

Kişisel Verileriniz

Bu Bildirimdeki “Kişisel Verileriniz” ifadesi, tanımlanmanıza sebep olabilecek sizin hakkınızdaki bilgiler anlamına glei. Aşağıdaki tabloda işleyebileceğimiz Kişisel Verileriniz listelenir. Kişisel Verileriniz, kimliğin tespit edilemeyeceği hale getirilen verileri (anonim veriler) içermez.

Kişisel Verilerinizin doğru ve güncel olması önemlidir. İşe alım sürecinde Kişisel Verilerinizin değişmesi durumunda lütfen bizi bilgilendirin.

Kişisel Verilerinizin sağlanması isteğe bağlıdır. Bununla birlikte, başvurunuzda talep edilen tüm verileri sağlamamayı seçerseniz, Foundever’in sizi bir aday olarak değerlendirmesi kısıtlanabilir.

Kişisel Verileriniz nereden elde edilir?

Kişisel Verileriniz sizden veya bizden ve ayrıca aşağıdaki kaynaklardan gelebilir:

 • İşe alım ajansları ve işe alım görevlileri bize şu Kişisel Verileri sağlayabilir; ad, doğum tarihi, iletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası, fiziksel adres), kariyer geçmişi, mezun olunan eğitim kurumları, sertifikalar, referanslar, göçmenlik durumu;
 • Bir bağlantınız, çalışan yönlendirme programımızın bir parçası olarak bize şu Kişisel Verileri sağlayabilir; ad, doğum tarihi, iletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası, fiziksel adres), kariyer geçmişi, mezun olunan eğitim kurumları, sertifikalar, referanslar;
 • Öğrenci organizasyonları bize şu Kişisel Verileri sağlayabilir; ad, doğum tarihi, iletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası, fiziksel adres), kariyer geçmişi, mezun olunan eğitim kurumları, sertifikalar, referanslar, göçmenlik durumu;
 • İş kurulları/portalları bize şu Kişisel Verileri sağlayabilir; ad, doğum tarihi, iletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası, fiziksel adres), kariyer geçmişi, mezun olunan eğitim kurumları, sertifikalar, referanslar, göçmenlik durumu veya iş arama ya da profesyonel ağ oluşturma web Foundevererinden (ör. LinkedIn, Jobstreet vb.) kendinizle ilgili herkese açık hale getirdiğiniz veriler;
 • Eski işverenlerinizden;
 • Foundever kariyer web Foundevereri veya herhangi bir İşe Alım platformu/aracı/sistemi;
 • Resmi sosyal medya kanallarımız aracılığıyla bize başvurduğunuzda veya bize ulaştığınızda (geçerli yasaların izin verdiği durumlarda)
 • Geçmiş kontrolü sağlayıcıları, uygun olduğu üzere, bize şu Kişisel Bilgileri sağlayabilir; sabıka kayıtları, medya makaleleri, adres geçmişi, kredi geçmişi, hesap ödeme geçmişi ve tüm kamu kayıtları. Geçmiş kontrollerinin içeriği, yerel gerekliliklere uymak için ülkeye göre değişir ancak halka açık kaynaklardan toplanan bilgileri içerebilir;
 • İletişim kurmamıza izin verdiğiniz eski işverenler bize şu Kişisel Verileri sağlayabilir; iş unvanları, maaş, iş geçmişi, değerlendirmeler, disiplin cezaları ve devam kayıtları.

Kişisel Verilerinizi nasıl kullanırız/işleriz?

Kişisel Verilerinizi işe alım ve işe yerleştirme süreci sırasında ve sonrasında işleyebiliriz. Bu süreç, Kişisel Verilerinizin toplanmasını, kaydedilmesini, saklanmasını, kullanılmasını, iletilmesini, güncellenmesini/değiştirilmesini, birleştirilmesini, imha edilmesini ve bazı durumlarda ifşa edilmesini içerebilir.

Genel olarak, Kişisel Verileriniz işe alım ve işe yerleştirme faaliyetleriyle bağlantılı olarak aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

 • Gerçek veya olası işe yerleştirme için istihdam başvurunuzu değerlendirmek ve başvurunuzda yer alan bilgileri doğrulamak;
 • İşe alım süreciyle ilgili kayıtları tutmak;
 • Yasal hak taleplerini oluşturmak, uygulamak veya savunmak;
 • Önemli finansal riskler içeren pozisyonlar için kredi kontrolleri dahil olmak üzere ve yasaların izin verdiği diğer durumlarda cezai referans kontrolleri (iddia edilen suçlar dahil olmak üzere mahkumiyetler) ve diğer geçmiş kontrolleri yapmak. Kontrollere başlamadan önce söz konusu geçmiş kontrollerinin niteliği ve / veya
 • Yasalara ya da bir düzenleyicinin gerekliliklerine uymaları hakkında daha fazla bilgi alırsınız.

Kişisel Verilerinizi ayrıca aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve aşağıdaki tabloda belirtilen yasal dayanaklara göre işlemekteyiz:

İşleme AmacıYasal dayanak ve meşru menfaat (geçerli olduğunda)
İşe alım ve işe yerleştirme süreci ve herhangi bir iş teklifi ile ilgili olarak sizinle iletişime geçilmesi.Biz sözleşme yapılması
Gelecekte işe alabileceğimiz yeni pozisyonlarla ilgili olarak sizinle iletişime geçilmesi.Meşru menfaatlerimiz için: uygun çalışanların, işçilerin ve yüklenicilerin tedarik edilmesi
Becerilerinizin, niteliklerinizin, işe uygunluğunuzun ve evden çalışıp çalışamayacağınızın değerlendirilmesi dahil olmak üzere, işe alınmanız veya atanmanız hakkında bir karar verilmesi.Biz sözleşme yapılması

Yasal bir yükümlülüğe uyulması

Meşru menfaatlerimiz için: uygun çalışanların, işçilerin ve yüklenicilerin tedarik edilmesi için
Kariyer web sitemize veya herhangi bir Foundever web sitesine/aracına/özelliğine kaydolursanız, gelecekte iş ilanları, etkinlikler ve ilgilenebileceğiniz diğer uygun bilgileri e-posta hesabınız üzerinden almanız için bilgilerinizi bir veritabanına gireceğiz. Foundever’den gelen pazarlama iletişimlerinden her zaman vazgeçebilirsiniz.Biz sözleşme yapılması

Meşru menfaatlerimiz için: uygun çalışanların, işçilerin ve yüklenicilerin tedarik edilmesi için
İşe alım sistemimizde tarafınızdan sağlanan iletişim bilgilerinizi, eğitim verilerinizi, istihdam verilerinizi, başvuru bilgilerinizi ve öz geçmişinizi Foundever yetenek aracı/başvuru takip sistemine veya sizi yeni pozisyonlar hakkında bilgilendirmek için tuttuğumuz herhangi bir siteye ya da Foundever tarafından kullanılan benzer işe alım sistemlerine aktarılması.Biz sözleşme yapılması

Meşru menfaatlerimiz için: uygun çalışanların, işçilerin ve yüklenicilerin tedarik edilmesi için
Söz konusu kontrollere tabi bir iş teklifimizi kabul ettiyseniz:

· Referans alınması (iletişim kurmamıza izin verdiğiniz referanslardan);
· Geçmiş kontrolleri yapılması;
· Mesleki üyeliklerinizin, kayıtlarınızın ve/veya niteliklerinizin teyit edilmesi.
Biz sözleşme yapılması

Yasal bir yükümlülüğe uyulması

Meşru menfaatlerimiz için: uygun çalışanların, işçilerin ve yüklenicilerin tedarik edilmesi için
Sizinle bizim aramızda yapılacak olası herhangi bir sözleşmenin şartlarının belirlenmesi.Biz sözleşme yapılması

Yasal bir yükümlülüğe uyulması
Bir iş teklifini kabul etmeniz durumunda, söz konusu ülkede yasal olarak çalışma izniniz olup olmadığını kontrol edin.Biz sözleşme yapılması

Yasal bir yükümlülüğe uyulması
Başvuru sürecinin bir parçasını oluşturan bir değerlendirmeden geçip geçemeyeceğinizin belirlenmesi.

Engelli başvuru sahipleri için işe alım sürecinde makul düzenlemelerin göz önünde bulundurulması.
Biz sözleşme yapılması

Yasal bir yükümlülüğe uyulması

Meşru menfaatlerimiz için: uygun çalışanların, işçilerin ve yüklenicilerin tedarik edilmesi için

*Özel kategorilerdeki bilgiler için: iş kanunu hakları veya yükümlülüklerinin uygulanması veya yerine getirilmesi
Belirli bir işe özgü bir işlevi yerine getirip getiremeyeceğinizin belirlenmesi.

Söz konusu kontrollere tabi bir iş teklifimizi kabul ettiyseniz: test veya değerlendirme (tıbbi olanlar dahil), sağlık anketi yoluyla çalışmaya uygunluğunuzun değerlendirilmesi.
Biz sözleşme yapılması

Yasal bir yükümlülüğe uyulması

Meşru menfaatlerimiz için: uygun çalışanların, işçilerin ve yüklenicilerin tedarik edilmesi için

*Özel kategorilerdeki bilgiler için:

· İş kanunu hakları veya yükümlülüklerinin uygulanması veya yerine getirilmesi
· Koruyucu veya mesleki sağlık amaçları veya çalışma kapasitenizin değerlendirilmesi
Yasal olarak zorunlu raporlamaların yerine getirilmesi ve yasal süreçlere yanıt verilmesi.Yasal bir yükümlülüğe uyulması
Tabloda * ile işaretlenmiş veriler “özel Kişisel Veri kategorileri”ne dahildir veya Kişisel Verilerin özel kategorilerini ifşa edebilir. Kişisel Verilerin özel kategorilerini işlemek için ek yasal dayanağımız olmalıdır; bu dayanaklar, yukarıdaki tabloda sunulmuştur.

Yukarıdaki tablonun belirli bir amaç için meşru menfaatlere dayandığımızı belirttiği durumlarda, menfaat ve haklarınızı ve bunların, işleme faaliyetlerimizden etkilenip etkilenmeyeceğini dikkate alırız. Bilgilerinizin işlenme amaçlarını, güvenliğini ve sizinle olan mevcut ilişkimizi dikkate alarak menfaatleriniz, haklarınız ve özgürlükleriniz ile menfaatlerimiz arasında dengeyi sağladık.

Belirli yetki alanlarında, geçerli yasalar uyarınca onayın zorunlu olduğu ölçüde, Kişisel Verilerinizi yalnızca önceden verdiğiniz onaya dayalı olarak, yukarıdaki tabloda belirtilen amaçlar için işleriz. Araçlarımızdan birinde bu Bildirimi kabul etmeniz istenirse söz konusu kabul, yalnızca bu tür bir onayın zorunlu olduğu ülkelerde Kişisel Verilerinizin işlenmesine yönelik onayınız olarak kabul edilir. Diğer tüm ülkelerde, kabul/anlaşma düğmelerine tıklanması, bu Bildirimin kabulü olarak değerlendirilir.

Kişisel Verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

Yerel yasa ve yönetmeliklere tabi olarak ve gerektiği durumlarda; kanunen gerekli olması halinde; sizinle bir sözleşme imzalamak amacıyla gerekirse; bunu yapmakta meşru bir menfaatimiz olduğunda veya sizin ya da başka bir kişinin hayati menfaatlerini korumak için gerekli olduğunda Kişisel Verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

Kişisel Verileri iş amaçlarıyla aşağıdaki üçüncü taraflara paylaşabiliriz:

 • Sistem bakım desteği ve veri barındırma için işe alım müdürünün başka bir ülkede olduğu diğer Foundever kuruluşları;
 • Başvuru takip sistemi sağlayıcıları, yetenek değerlendirme sağlayıcıları, geçmiş kontrolü sağlayıcıları, test sağlayıcıları ve bordro sağlayıcıları dahil olmak üzere hizmet sağlayıcılarımız;
 • Seçim süreçlerimizi doğrulamak amacıyla müşterilerimizle;
 • Başvuru sürecinin bir parçasını oluşturan bir değerlendirmeden geçip geçemeyeceğinizi belirlemek amacıyla, bakımınızla ilgilenen sağlık uzmanları ve iş sağlığı sağlayıcıları; engelli başvuru sahipleri için işe alım sürecinde makul düzenlemelerin göz önünde bulundurulması; belirli bir işe özgü bir işlevi yerine getirip getiremeyeceğinizin belirlenmesi;
 • Avukatlar dahil olmak üzere profesyonel danışmanlarımız;
 • Yasalara uymak için gerekli diğer üçüncü taraflar.

Söz konusu üçüncü taraflar başka ülkelerde bulunabilir. Kişisel Verilerinizi paylaşmadan önce, Kişisel Verilerinizin ilgili veri koruma yasalarının gerektirdiği şekilde ve Foundever’in küresel gizlilik politikaları ve standartlarına göre yeterli düzeyde korunmasını sağlamak için gerekli önlemleri alırız.

Kişisel Verilerinize herhangi bir erişim, verilere sahip olması gereken kişilerle sınırlıdır. Foundever, Kişisel Verilerinizi yasal danışmanlara veya işletme danışmanlarına, devlet yetkililerine ve mahkemelere, yalnız yürürlükteki yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde paylaşır.

Kişisel Verileriniz nerede işlenecek?

Yerel gerekliliklere ve mevzuata tabi olarak, küresel BT sistemine sahip küresel bir kuruluş olarak Kişisel Verileriniz, istihdam değerlendirmesi ve diğer ticari veya yasal amaçlar için Foundever’in iş yaptığı diğer ülkelere ya da herhangi bir ana, kardeş, yan kuruluşlarına veya bağlı kuruluşlarına ya da Foundever’i işe alım ve işe yerleştirme başvurusu ve doğrulama yönetiminde destekleyen harici hizmet sağlayıcılarına aktarılabilir.

Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak için Foundever, uygun olduğu durumlarda, Kişisel Verilerin Foundever Şirketler Grubu bünyesindeki kuruluşlarımıza ve gerektiğinde satıcılarımıza aktarılması için Avrupa Komisyonu Standart Sözleşme Maddeleri de dahil olmak üzere veri aktarım anlaşmaları yürürlüğe koymuştur ve Kişisel Verilerinizin işlenmesi ve saklanması için yüksek düzeyde güvenlik ve koruma sağlar.  Kişisel Verilerin uluslararası aktarımı, yalnızca uygun veri aktarım mekanizması ve önlemleri uyarınca gerçekleştirilir.

Kişisel Verilerinizi herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın mı işliyoruz?

Sizin hakkınızdaki, yasal olarak veya benzer şekilde önemli bir etkisi olacak herhangi bir kararı, yalnızca otomatik işlemeye dayalı olarak (diğer bir deyişle, insan müdahalesi olmadan) almayız.

Otomatik işlemeye dayalı karar vermeyi içeren herhangi bir süreç uygularsak, söz konusu işleme faaliyeti ve otomatik karar verme sürecinde, uygun şekilde, ilgili sistem veya platform aracılığıyla nasıl insan müdahalesi isteyebileceğiniz konusunda sizi bilgilendiririz.

Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle saklarız?

İşlediğimiz Kişisel Veri kategorileri için saklama zaman çizelgelerini belirleyen bir Veri Saklama Politikası ve Veri Saklama Programı uygularız.

İşe alım sürecinden sonra bizimle çalışmaya başlamazsanız, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki saklama kriterlerine göre gerektiği kadar saklayacağız:

 • İşe Alım portalımıza üye olmanız durumunda sizinle devam eden ilişkimiz;
 • Tabi olduğumuz yasal bir zorunluluk gereği bunu yapmamız gerektiğinde;
 • Yasal hak taleplerini oluşturmamıza, uygulamamıza veya savunmamıza izin vermek için ve
 • Meşru menfaatlerimiz için; başvurunuzu yeniden değerlendirmemize ve (uygunsa) başvurduğunuz pozisyon veya benzer bir pozisyon tekrar müsait olduğunda sizinle iletişime geçmemize olanak sağlamak için.

Kişisel Verileriniz, başvurunuz başarılı olursa personel kaydınızın oluşturulması ve yönetim amaçları dahil olmak üzere personel yönetimi için kullanılacaktır. Size Çalışan Gizlilik Bildirimimizin bir kopyasını veririz ve Kişisel Verilerinizi söz konusu Bildirimde ayrıntıları verilen şekilde saklarız.

Kişisel Verilerinizi nasıl koruruz? 

Kişisel Verilerinizi kontrolümüz altındayken korumaya çalışırız. Kişisel Verilerinizi yetkisiz veya yasa dışı işlemeye ve/veya kazara kaybolmaya, değiştirmeye, ifşa etmeye veya erişime ya da bunların kazara veya yasa dışı olarak imha edilmesine veya zarar görmesine karşı korumak için uygun kurumsal, fiziksel, teknik güvenlik önlemleri alırız. Bu önlemlerin, üstlendiğimiz kişisel veri kategorileri ve bunların işlenmesi ile ilişkili risklerin dikkate alınarak sürdürülmesi için dahili kontrollerimiz ve ilgili politika ve prosedürlerimiz bulunmaktadır.

Bazı durumlarda, Kişisel Verilerinize şifre kullanılarak çevrimiçi olarak erişilebilir. Kişisel Verilerinizin gizliliğinin korunmasına yardımcı olmak için şifrenizi gizli ve güvende tutmalısınız. Şifrenizi kullanan herhangi bir kişi tarafından Foundevererdeki tüm kullanımlardan, eylemlerden siz sorumlusunuz. Şifrenizin ele geçirildiğini veya kötüye kullanıldığını düşünüyorsanız, lütfen hemen bizimle iletişime geçin.

Kişisel Verilerinizi içeren bir veri ihlali meydana gelirse ya da bir veri ihlalinin meydana geldiğinden şüphelenirsek, veri ihlalinin yaşandığı kuruluşun Foundever veya kullandığımız üçüncü taraflar ya da müşterilerimiz olmasına bakılmaksızın, hızlı bir şekilde inceleme gerçekleştirir, değerlendirme yapar ve gerekli iyileştirme önlemlerini alırız.

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınız nelerdir?

Bulunduğunuz yere bağlı olarak ve geçerli gizlilik yasalarında açıklanan belirli istisnalara tabi olarak aşağıdaki haklara sahip olabilirsiniz:

 • Erişim: Elimizde bulundurduğumuz Kişisel Verilerinizin bir kopyasını talep edebilir ve bunları yasalara uygun bir şekilde işlediğimizi kontrol edebilirsiniz.
 • Düzeltme: Kişisel Verilerinizin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu düşünmüyorsanız bizden düzeltmemizi isteyebilirsiniz.
 • Silme: Aşağıdaki durumlarda Kişisel Verilerinizi silmemizi isteyebilirsiniz:
  • Veriler, onları elde ettiğimiz amaçlar için artık gerekli olmadığında;
  • Onayınızı geri çekerseniz ve işleme için başka bir yasal dayanağımız yoksa;
  • Aşağıda açıklandığı şekilde işlemeye geçerli bir şekilde itiraz etmeniz durumunda;
  • Verileri yasalara uygun olmayan bir şekilde işlememiz durumunda veya
  • Yasal bir yükümlülüğe uymak için verileri silmemiz gerektiğinde.
 • İtiraz: Kişisel Verilerinizi kamu yararına veya meşru menfaatler temelinde yürütülen görevleri yerine getirmek için işlersek bu işlemeye, özel durumunuza dayanarak itiraz edebilirsiniz. Bu durumda işlemeye ancak ağır basan meşru gerekçelerimiz varsa veya yasal iddialarda bulunmak, oluşturmak veya savunmak amacıyla işliyorsak devam ederiz. Kişisel Verilerinizi doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlememize de itiraz edebilirsiniz.
 • Kısıtlama: Aşağıdaki durumlarda Kişisel Verilerinizi işlememizi kısıtlamamızı isteyebilirsiniz:
  • Verilerin doğruluğuna itiraz etmeniz halinde (kontrol etmemize olanak tanıyan bir süre için);
  • İşleme sürecimizin yasalara aykırı olması ancak verilerin silinmesini istememeniz durumunda;
  • Artık verilere ihtiyacımız olmadığında ancak yasal hak taleplerinde bulunmak, bunları uygulamak veya savunmak için sizin verilere ihtiyacınız olduğunda veya
  • (yukarıdaki gibi) itiraz ettiğiniz ve işleme için ağır basan meşru gerekçelerimiz olup olmadığı konusunda onay beklediğiniz durumda.
 • Aktarım/Taşınabilirlik: Eğer işlememiz sizin onayınıza dayanıyorsa veya sizinle olan sözleşmemizi yürütmek için gerekliyse ve otomatik yollarla gerçekleştiriliyorsa, bize sağladığınız Kişisel Verilerin bir kopyasını isteyebilir, ardından bunu bir başkasına aktarabilirsiniz. Teknik olarak mümkün olduğunda, doğrudan aktarmamızı da isteyebilirsiniz.
 • Denetim Merciine şikayette bulunma hakkı: Tüm şikayetleri, aşağıda belirtildiği şekilde iletişime geçilebilecek Veri Koruma Görevlimiz aracılığıyla dahili olarak çözmeyi amaçlarız. Ancak istediğiniz zaman ilgili Denetim Merciine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Nasıl ulaşabilirsiniz?

Bu Gizlilik Bildirimi veya Kişisel Verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya onayınızın geri alınması dahil olmak üzere haklarınızı kullanmak istiyorsanız, lütfen privacy@Foundever.com adresinden Foundever’in Veri Koruma Görevlisi ile iletişime geçin veya 50/52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Fransa adresine şu ifadeyi ekleyerek bize yazın: Dikkat: Veri Koruma Görevlisi.Bununla birlikte, belirli Kişisel Verilerin geçerli veri koruma yasaları ve düzenlemeleri uyarınca söz konusu erişim, düzeltme, silme taleplerinden muaf tutulabileceğini lütfen unutmayın.

Bu Bildirimde Yapılacak Güncellemeler

Bu Bildirimi, işimizdeki değişiklikleri yansıtmak üzere zaman zaman güncelleyeceğiz.  Güncellemeler için Gizlilik Bildirimimizi her zaman bu sayfayı ziyaret ederek kontrol edebilir ve inceleyebilirsiniz.