Obaveštenje o privatnosti pri regrutovanju i zapošljavanju

Svrha i obim

Ovo je Obaveštenje o privatnosti pri regrutovanju i zapošljavanju („Obaveštenje“) kompanije Foundever™ ili bilo koje od njenih matičnih, srodnih, pridruženih društava ili podružnica („Foundever“, „Mi“, „Kompanija“) u njihovoj ulozi Kontrolora. Ovo Obaveštenje se odnosi na sve kandidate za posao, potencijalne zaposlene i ugovarače, uključujući one (i) koji aktivno traže posao i koji se registruju preko naše veb stranice za karijeru ili se prijavljuju za ulogu koju smo oglašavali; (ii) koji su upućeni na nas preko trećih lica (kao što su lovci na talente, regruteri); i/ili (iii) pojedince koje identifikujemo kao potencijalne tražioce posla preko eksternih resursa (npr. poslovnih društvenih mreža).

Mi smo Kontrolori obrade podataka što znači da smo odgovorni za odlučivanje o tome kako prikupljamo, čuvamo i koristimo vaše podatke o ličnosti. Ovo obaveštenje objašnjava kako i zašto prikupljamo, koristimo i čuvamo vaše podatke o ličnosti u kontekstu procesa regrutovanja i zapošljavanja i navodi naše stalne obaveze u pogledu načina na koji upravljamo vašim podacima o ličnosti.

Vaši podaci o ličnosti

U ovom Obaveštenju, „vaši podaci o ličnosti“ označavaju informacije o vama na osnovu kojih je moguće identifikovati vas. U tabeli ispod su navedeni vaši podaci o ličnosti koje možemo da obrađujemo. Vaši podaci o ličnosti ne uključuju podatke gde je identitet uklonjen (anonimni podaci).

Važno je da vaši podaci o ličnosti budu tačni i ažurni. Molimo vas da nas obavestite ako se vaši podaci o ličnosti promene tokom procesa regrutovanja.

Davanje vaših podataka o ličnosti je dobrovoljno. Međutim, ako odlučite da ne pružite sve podatke koji se traže u vašoj prijavi, mogućnost kompanije Foundever da vas smatra kandidatom može biti ograničena.

Odakle dolaze vaši podaci o ličnosti?

Vaši podaci o ličnosti doći će od vas ili nas, a mogu doći i iz sledećih izvora:

 • Agencije za zapošljavanje i regruteri mogu da nam daju sledeće lične podatke; ime, datum rođenja, pojedinosti iz ugovora (adresa e-pošte, broj telefona, fizička adresa), istorija karijere, obrazovne ustanove koje ste pohađali, sertifikati, reference, imigracioni status;
 • Vaš kontakt može nam dostaviti sledeće podatke o ličnosti kao deo našeg programa upućivanja zaposlenih; ime, datum rođenja, pojedinosti iz ugovora (adresa e-pošte, broj telefona, fizička adresa), istorija karijere, obrazovne ustanove koje ste pohađali, sertifikati, reference;
 • Studentske organizacije mogu da nam daju sledeće podatke o ličnosti; ime, datum rođenja, pojedinosti iz ugovora (e-mail adresa, broj telefona, fizička adresa), istorija karijere, obrazovne ustanove koje ste pohađali, sertifikati, reference, imigracioni status;
 • Oglasne table/portali nam mogu pružiti sledeće podatke o ličnosti; ime, datum rođenja, pojedinosti iz ugovora (adresa e-pošte, broj telefona, fizička adresa), istorija karijere, obrazovne ustanove koje ste pohađali, sertifikati, reference, imigracioni status ili sa veb lokacija za traženje posla ili profesionalnih veb sajtova za umrežavanje (npr. LinkedIn, Jobstreet, itd.) gde možda ste podatke o sebi učinili javno dostupnim;
 • Od vaših prethodnih poslodavaca;
 • Veb stranice za karijeru kompanije Foundever ili bilo koje od platformi/alata/sistema za regrutovanje;
 • Kada se prijavite ili nam se obratite putem naših službenih kanala društvenih medija (gde to dozvoljava važeći zakon)
 • Pružaoci usluga provere prošlosti kandidata, po potrebi, mogu nam dati sledeće podatke o ličnosti; krivične evidencije, medijske članke, istoriju adresa, kreditnu istoriju, istoriju plaćanja računa i sve javne evidencije. Sadržaj provere prošlosti varira od zemlje do zemlje kako bi bio u skladu sa lokalnim zahtevima, ali može uključivati informacije prikupljene iz javno dostupnih izvora;
 • Bivši poslodavci, za koje ste nam dali dozvolu da ih kontaktiramo, mogu nam dati sledeće podatke o ličnosti: nazive poslova, plate, radnu istoriju, ocene, disciplinske mere i evidenciju o prisustvu.

Kako koristimo/obrađujemo vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti možemo obrađivati tokom i nakon procesa regrutovanja i zapošljavanja. Ovo može da uključuje prikupljanje, snimanje, čuvanje, korišćenje, prenošenje, ažuriranje/izmenu, konsolidovanje, uništavanje i, u nekim okolnostima, otkrivanje vaših podataka o ličnosti.

Uopšteno govoreći, vaši podaci o ličnosti mogu se koristiti u vezi sa bilo kojim aktivnostima regrutovanja i zapošljavanja za:

 • Procenjivanje vaše prijave za zapošljavanje za stvarno ili moguće radno mesto i proveru informacija sadržanih u vašoj prijavi;
 • Čuvanje evidencije koja se odnosi na proces regrutovanja;
 • Uspostavljanje, ostvarivanje ili obradu pravnih zahteva;
 • Sprovođenje provere referenci za krivična dela (osude, uključujući navodna krivična dela) i druge provere prošlosti, uključujući proveru kreditne sposobnosti za pozicije koje uključuju značajne finansijske rizike i ostalo što je inače zakonom dozvoljeno. Više informacija o prirodi takvih provera dobićete pre nego što počnu; i/ili
 • Su u skladu sa zakonom ili zahtevima regulatora.

Vaše podatke o ličnosti takođe obrađujemo u sledeće svrhe i u skladu sa pravnim osnovama navedenim u narednoj tabeli:

Svrha obradePravna osnova i legitimni interes (gde je primenljivo)
Da bismo vas kontaktirali u vezi sa procesom regrutovanja i zapošljavanja i bilo koje ponude posla.Za sklapanje ugovora
Da bismo vas kontaktirali u vezi sa novim pozicijama za koje bismo mogli da angažujemo u budućnosti.Za naše legitimne interese: pronalaženje odgovarajućih zaposlenih, radnika i preduzimača
Donošenje odluke o vašem zapošljavanju ili imenovanju, uključujući procenu vaših veština, kvalifikacija, podobnosti za posao i da li možete da radite od kuće.Za sklapanje ugovora

Za poštovanje zakonske obaveze

Za potrebe naših legitimnih interesa: kako bismo izabrali odgovarajuće zaposlene, radnike i preduzimače
Ako se registrujete na našoj veb stranici Karijere ili na bilo kojoj veb lokaciji/alatu/vlasništvu kompanije Foundever, unećemo vaše podatke u bazu podataka kako biste preko naloga za poštu primali obaveštenja o budućim radnim mestima, događajima i druge relevantne informacije koje bi mogle da vas zanimaju. Uvek ćete moći da odustanete od bilo koje marketinške komunikacije sa kompanijom Foundever.Za sklapanje ugovora

Za potrebe naših legitimnih interesa: kako bismo izabrali odgovarajuće zaposlene, radnike i preduzimače
Prenošenje vaših informacija za kontakt, podataka o obrazovanju, informacija o zapošljavanju, informacija o prijavi i biografije koje ste ostavili u našem sistemu za zapošljavanje na alatu za praćenje talenata/sistemu za praćenje kandidata kompanije Foundever ili na bilo kom sajtu koji održavamo kako bismo vas obaveštavali o novim pozicijama, ili u bilo kom sličnom sistemu zapošljavanja koji koristi Foundever.Za sklapanje ugovora

Za potrebe naših legitimnih interesa: kako bismo izabrali odgovarajuće zaposlene, radnike i preduzimače
Ako ste prihvatili našu ponudu za posao koji podleže takvim proverama:

· Preuzimanje referenci (od osoba koje mogu da posvedoče o vama, a sa kojima ste nam dali dozvolu da kontaktiramo);
· Sprovođenje provere prošlosti;
· Za potvrdu vašeg profesionalnog članstva, registracija i/ili kvalifikacija.
Za sklapanje ugovora

Za poštovanje zakonske obaveze

Za potrebe naših legitimnih interesa: kako bismo izabrali odgovarajuće zaposlene, radnike i preduzimače
Definisanje uslova bilo kog potencijalnog ugovora između vas i nas.Za sklapanje ugovora

Za poštovanje zakonske obaveze
Ako ste prihvatili ponudu za posao, radi provere da li imate zakonsko pravo da radite u odgovarajućoj zemlji.Za sklapanje ugovora

Za poštovanje zakonske obaveze
Utvrđivanje da li možete da prođete procenu koja je deo procesa prijave.

Uzimanje u obzir razumnih prilagođavanja procesa zapošljavanja kandidata sa invaliditetom.
Za sklapanje ugovora

Za poštovanje zakonske obaveze

Za potrebe naših legitimnih interesa: kako bismo izabrali odgovarajuće zaposlene, radnike i preduzimače

*Za posebne kategorije informacija: za ostvarivanje ili izvršavanje prava ili obaveza iz zakona o zapošljavanju
Utvrđivanje da li ćete moći da obavljate funkciju koja je svojstvena određenom poslu.

Ako ste prihvatili našu ponudu za posao koji podleže takvoj proveri: za procenu vaše sposobnosti za rad putem testa ili procene (uključujući i one koje su medicinske prirode), zdravstvenog upitnika.
Za sklapanje ugovora

Za poštovanje zakonske obaveze

Za potrebe naših legitimnih interesa: kako bismo izabrali odgovarajuće zaposlene, radnike i preduzimače

*Za posebne kategorije informacija:

· Za ostvarivanje ili izvršavanje prava ili obaveza iz zakona o zapošljavanju
· Za potrebe preventivne ili medicine rada, ili za procenu vaše radne sposobnosti
Izvršavanje sve zakonom propisane prijave i odazivanje na pravne procese.Za poštovanje zakonske obaveze
Podaci označeni * u tabeli spadaju u ove „posebne kategorije ličnih podataka“ ili mogu otkriti posebne kategorije ličnih podataka.  Moramo imati dodatne zakonske osnove za obradu posebnih kategorija ličnih podataka, a ti osnovi su navedeni u gornjoj tabeli.

Tamo gde je u gornjoj tabeli navedeno da se oslanjamo na legitimne interese za određenu svrhu, uzimamo u obzir vaše interese i prava i kako na njih mogu da utiču naše aktivnosti obrade. Izbalansirali smo vaše interese, prava i slobode sa našim interesima, uzimajući u obzir svrhe obrade, bezbednost vaših informacija i naš postojeći odnos sa vama.

U određenim nadležnostima, u meri u kojoj je saglasnost obavezna prema važećem zakonu, vaše podatke o ličnosti ćemo obrađivati samo u svrhe navedene u gornjoj tabeli, a na osnovu vaše prethodne saglasnosti. Ako se od vas zatraži da prihvatite ovo Obaveštenje u nekom od naših alata, takvo prihvatanje će se smatrati vašim pristankom na obradu vaših podataka o ličnosti samo u zemljama u kojima je takva saglasnost obavezna. U svim drugim zemljama, klikom na dugme prihvatanje/saglasnost smatraće se prihvatanjem ovog Obaveštenja.

Sa kim delimo vaše podatke o ličnosti?

U skladu sa lokalnim zakonima i propisima, i tamo gde postoji potreba, vaše podatke o ličnosti možemo da delimo sa trećim licima ako to zakon zahteva; ako je neophodno za sklapanje ugovora sa vama; kada postoji drugi legitimni interes za to; ili kada je to neophodno da biste zaštitili svoje vitalne interese ili interese druge osobe.

Podatke o ličnosti možemo otkriti trećim licima u sledeće poslovne svrhe:

 • Drugim subjektima kompanije Foundever kod kojih je menadžer za zapošljavanje u drugoj zemlji, za podršku održavanja sistema i hostovanje podataka;
 • Našim dobavljačima usluga, uključujući dobavljače sistema za praćenje kandidata, pružaoce usluga procene talenata, provere prošlosti, testiranja i obračuna zarada;
 • Sa našim klijentima u svrhu validacije naših procesa selekcije;
 • Sa zdravstvenim stručnjacima i pružaocima usluga iz oblasti medicine rada koji su uključeni u vašu negu, u svrhu utvrđivanja vaše sposobnosti da prođete procenu koja je deo procesa prijave; uzimanja u obzir razumnih prilagođavanja procesa zapošljavanja kandidata sa invaliditetom; utvrđivanja da li ćete moći da obavljate funkciju koja je svojstvena određenom poslu.;
 • Sa našim stručnim savetnicima, uključujući advokate;
 • Po potrebi i sa ostalim trećim licima u cilju poštovanja zakona.

Takva treća lica mogu se nalaziti u drugim zemljama. Pre nego što podelimo vaše podatke o ličnosti, preduzećemo neophodne korake da obezbedimo da vaši podaci o ličnosti dobiju adekvatnu zaštitu u skladu sa relevantnim zakonima o zaštiti podataka i u skladu sa globalnom politikom privatnosti i standardima kompanije Foundever.

Svaki pristup vašim podacima o ličnosti je ograničen na one pojedince koji sa njima moraju da budu upoznati. Kompanija Foundever će vaše podatke o ličnosti otkriti samo pravnim ili poslovnim konsultantima, državnim organima i sudovima kako to zahteva ili dozvoljava važeći zakon.

Gde će se obrađivati vaši podaci o ličnosti?

U skladu sa lokalnim zahtevima i zakonima, a imajući u vidu da je Foundever globalna organizacija sa globalnim IT sistemima, vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti u druge zemlje u kojima Foundever posluje, ili u bilo koju od njenih matičnih, srodnih kompanija ili povezanih preduzeća za razmatranje zapošljavanja i druge poslovne ili pravne svrhe, ili spoljnim dobavljačima usluga koji kompaniji Foundever pružaju podršku u poslovima administracije regrutovanja i prijava za zapošljavanje, kao i za verifikaciju.

Da bi osigurao da postoje adekvatne mere zaštite, Foundever je uspostavio ugovore o prenosu podataka, uključujući standardne ugovorne klauzule Evropske komisije, gde je primenjivo, između naših subjekata za prenos podataka o ličnosti unutar grupacije Foundever kompanija, kao i sa našim dobavljačima kada je to potrebno, pružajući tako povećan nivo bezbednosti i zaštite procesa obrade i zadržavanja vaših podataka o ličnosti.  Međunarodni prenos podataka o ličnosti odvijaće se samo u skladu sa odgovarajućim mehanizmom prenosa podataka i merama zaštite.

Da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti bez ikakve intervencije čoveka?

Nećemo donositi nikakve odluke o vama, koje bi imale pravno značajan uticaj na vas, zasnovane isključivo na automatizovanoj obradi (tj. bez angažovanja ljudi).

Ukoliko primenimo bilo koji proces koji uključuje donošenje odluka zasnovanih na automatizovanoj obradi, obavestićemo vas o takvoj aktivnosti obrade i o tome kako možete uključivanje ljudskog faktora u proces automatizovanog donošenja odluka, po potrebi, preko odgovarajućeg sistema ili platforme.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke o ličnosti?

Mi održavamo Politiku zadržavanja podataka i Raspored zadržavanja podataka koji određuje rokove zadržavanja za kategorije podataka o ličnosti koje obrađujemo.

Ako ne počnete da radite sa nama nakon procesa zapošljavanja, vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno u skladu sa sledećim kriterijumima zadržavanja:

 • Naši stalni odnosi sa vama, u slučaju da ste pretplaćeni na naš portal za regrutovanje;
 • Kada to zahteva zakonska obaveza kojoj podležemo;
 • da nam omogući uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva; i
 • za naše legitimne interese – da nam omogući da ponovo razmotrimo vašu prijavu i (ako je potrebno) da vas kontaktiramo, ako pozicija za koju ste se prijavili, ili slična uloga, ponovo postane dostupna.

Ako vaša prijava bude uspešna, vaši podaci o ličnosti će se koristiti za administraciju osoblja, uključujući uspostavljanje vaše kadrovske evidencije i u svrhe upravljanja. Daćemo vam kopiju našeg Obaveštenja o privatnosti radnika i zadržaćemo vaše podatke o ličnosti kako je detaljno navedeno u pomenutom Obaveštenju.

Kako štitimo vaše lične podatke?

Trudimo se da vaše podatke o ličnosti zaštitimo dok su pod našom kontrolom. Održavamo odgovarajuće organizacione, fizičke i tehničke mere bezbednosti kako bismo zaštitili vaše lične podatke od neovlašćene ili nezakonite obrade i/ili od slučajnog gubitka, izmene, otkrivanja ili pristupa, ili njihovog slučajnog ili nezakonitog uništavanja ili oštećenja. Imamo interne kontrole i relevantne politike i procedure za održavanje ovih mera uzimajući u obzir rizike koji su uvezi sa kategorijama ličnih podataka i obradom koju preduzimamo.

U nekim slučajevima, vaši podaci o ličnosti su dostupni onlajn uz korišćenje lozinke. Da biste zaštitili poverljivost vaših podataka o ličnosti, morate da čuvate tajnost i bezbednost svoje lozinke. Vi ste odgovorni za svako korišćenje, postupke na sajtovima od strane bilo koje osobe koja koristi vašu lozinku. Odmah nas kontaktirajte ako smatrate da je vaša lozinka kompromitovana ili zloupotrebljena.

Ako dođe do povrede podataka u vezi sa vašim podacima o ličnostima, ili ako sumnjamo da je došlo do povrede podataka, bilo da li je entitet koji je doživeo kršenje podataka Foundever ili treće lice koje koristimo ili naši klijenti, ekspeditivno ćemo sprovesti istragu i procenu i preduzećemo neophodne mere sanacije.

Koja su vaša prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti?

U zavisnosti od toga gde se nalazite, uz određene izuzetke navedene u važećim zakonima o privatnosti, možete imati sledeća prava:

 • Pristup: možete da zatražite kopiju vaših podataka o ličnosti koje čuvamo i proverite da li ih obrađujemo na zakonit način.
 • Ispravka: možete tražiti od nas da ispravimo vaše podatke o ličnosti ako mislite da nisu tačni, potpuni ili ažurni.
 • Brisanje: možete tražiti od nas da izbrišemo vaše podatke o ličnosti ako:
  • više nisu neophodni za svrhe za koje smo ih dobili;
  • povlačite svoju saglasnost, a mi nemamo drugi pravni osnov za obradu;
  • imate valjan prigovor na obradu, kako je opisano u nastavku;
  • nezakonito smo obrađivali podatke; ili
  • moramo da izbrišemo podatke o ličnosti da bismo ispunili zakonsku obavezu.
 • Prigovor: ako obrađujemo vaše podatke o ličnosti za izvođenje zadataka koji se obavljaju u javnom interesu ili na osnovu legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na ovakvu obradu, a na osnovu vaše konkretne situacije. Tada ćemo nastaviti s obradom samo ako imamo ubedljive legitimne razloge ili se obrada vrši radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahteva. Takođe, možete da uložite prigovor ako vaše podatke o ličnosti obrađujemo u svrhe direktnog marketinga.
 • Ograničenje: možete tražiti od nas da ograničimo našu obradu vaših podataka o ličnosti ako:
  • osporavate tačnost podataka (za period koji nam omogućava da ih proverimo);
  • naša obrada je nezakonita, ali ne želite da se podaci izbrišu;
  • podaci nam više nisu potrebni, ali su potrebni vama za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva; ili
  • uložili ste prigovor (kao gore) i čekate potvrdu da li imamo ubedljive legitimne osnove za obradu.
 • Transfer/Prenosivost: ako je naša obrada zasnovana na vašem pristanku ili je neophodna za izvršenje našeg ugovora sa vama i obavlja se automatizovanim sredstvima, možete da zatražite kopiju podataka o ličnosti koje ste nam dali i da isti budu preneti nekom drugom. Tamo gde je to tehnički izvodljivo, možete da tražite od nas da ih direktno prenesemo.
 • Pravo na žalbu Nadzornom organu: cilj nam je da interno rešavamo sve žalbe preko našeg regionalnog službenika za zaštitu podataka kome se možete obratiti na način naveden u nastavku, ali vi u svakom trenutku imate pravo da podnesete žalbu relevantnom Nadzornom organu.

Kako se obratiti?

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim Obaveštenjem o privatnosti ili o tome kako postupamo sa vašim podacima o ličnosti, ili ako želite da ostvarite svoja prava, uključujući povlačenje vaše saglasnosti, kontaktirajte službenika za zaštitu podataka na privacy@Foundever.com ili nam pišite na adresu 50/52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, Pažnja: Službenik za zaštitu podataka.Imajte na umu, međutim, da određeni podaci o ličnosti mogu biti izuzeti od zahteva za pristup, ispravku ili brisanje u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Ažuriranja ovog Obaveštenja

S vremena na vreme ažuriraćemo ovo Obaveštenje kako bismo odražavalo promene u našem poslovanju.  Uvek možete da proverite i pregledate ažuriranja našeg Obaveštenja o privatnosti ako posetite ovu stranicu.