Notificarea privind confidențialitatea în procesul recrutării și aa angajării

1. Scop și domeniu de aplicare

Aceasta este Notificarea privind confidențialitatea în procesul recrutării și aa angajării („Notificarea”) a Foundever™ sau a companiilor mamă, înrudite, filialele sau afiliate, („Foundever”, „Noi”, „Compania”) în rolul lor de Operatori de date. Prezenta notificare se aplică tuturor candidaților pentru un loc de muncă, potențialilor angajați și contractori, inclusiv celor care sunt (i) candidați activi care se înregistrează prin site-ul nostru cu oferte de muncă sau care aplică pentru o poziție pe care am publicat-o; (ii) care ne-au fost recomandați de o parte terță (cum ar fi agențiile de recrutare); și/sau (iii) persoanelor pe care le identificăm drept un potențial candidat prin resurse externe (de ex., rețele de socializare profesionale).

Noi suntem un Operator de date, ceea ce înseamnă că suntem responsabili să decidem modul în care păstrăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal. Această notificare explică modul și motivul pentru care colectăm, utilizăm și păstrăm datele dvs. cu caracter personal în contextul procesului de recrutare și angajare și prezintă obligațiile noastre continue în ceea ce privește modul în care gestionăm datele dvs. cu caracter personal.

2. Datele dvs. cu caracter personal

În prezenta notificare, „datele dvs. cu caracter personal” înseamnă informații despre dvs. prin intermediul cărora puteți fi identificat(ă). Tabelul de mai jos prezintă datele cu caracter personal pe care este posibil să le prelucrăm. Datele dvs. cu caracter personal nu includ datele care au fost prelucrate pentru eliminarea informațiilor personale (date anonime).

Este important ca datele dvs. cu caracter personal să fie corecte și actualizate. Vă rugăm să ne informați dacă datele dvs. cu caracter personal se modifică pe parcursul derulării procesului de recrutare.

Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu oferiți toate datele solicitate în aplicație, capacitatea Foundever de a vă lua în considerare drept candidat poate fi limitată.

2.1 De unde provin datele dvs. cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal provin din următoarele surse:

 • Agenții de recrutare și agenți de recrutare care ne pot oferi următoarele date cu caracter personal: nume, data nașterii, detalii de contact (adresă de e-mail, număr de telefon, adresa fizică), istoricul profesional, instituțiile educaționale frecventate, certificări, referințe, status de imigrare;
 • O persoană de contact din partea dvs. ne poate oferi următoarele date cu caracter personal în cadrul programului intern de recomandare de către angajați: nume, data nașterii, detalii de contact (adresă de e-mail, număr de telefon, adresa fizică), istoricul profesional, instituțiile educaționale frecventate, certificări, referințe;
 • Organizațiile de studenți ne pot oferi următoarele date cu caracter personal: nume, data nașterii, detalii de contact (adresă de e-mail, număr de telefon, adresa fizică), istoricul profesional, instituțiile educaționale frecventate, certificări, referințe, status de imigrare;
 • Portalurile de locuri de muncă ne pot oferi următoarele date cu caracter personal: nume, data nașterii, detalii de contact (adresă de e-mail, număr de telefon, adresa fizică), istoricul profesional, instituțiile educaționale frecventate, certificări, referințe, status de imigrare sau detalii de pe paginile de căutare a unui loc de muncă sau rețele profesionale (de ex., LinkedIn, Jobstreet etc.) unde este posibil să fie publicate în mod public date despre dvs.;
 • Din partea foștilor dvs. angajatori;
 • Site-urile de locuri de muncă Foundever au orice alte platforme/instrumente/sisteme de recrutare;
 • Când aplicați sau ne contactați prin canalele noastre de pe rețele de socializare oficiale (unde este permis prin lege);
 • Agenții de verificări ale istoricului profesional, după caz, ne pot oferi următoarele date cu caracter personal: cazier juridic, articole din presă, istoric al adreselor, istoric de finanțare, istoric de plăți și alte date din evidențe publice. Conținutul verificărilor istoricului profesional variază în funcție de țară în conformitate cu cerințele legale locale, dar pot include informații colectate din surse publice disponibile;
 • Foștii angajați, în cazul în care ne-ați acordat permisiunea de a-i contacta, ne pot oferi următoarele date cu caracter personal: roluri deținute, salariu, istoric profesional, evaluări, sancțiuni disciplinare, detalii privind pontajul.

2.2 Cum utilizăm/prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

Putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în timpul și după procesul de recrutare și de angajare. Acesta poate include colectarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, actualizarea/modificarea, consolidarea, distrugerea și, în unele circumstanțe, divulgarea datelor dvs. cu caracter personal. 

În general, datele dvs. cu caracter personal pot fi utilizate în legătură cu activitățile de recrutare sau de angajare pentru:

 • A evalua candidatura dvs. în vederea încheirii unui un contract de muncă și pentru a verifica informațiile conținute în aplicația dvs.;
 • A păstra evidențe privind procesul de recrutare;
 • A institui, a aplica sau a ne apăra în cazul oricăror pretenții legale;
 • A efectua verificări ale cazierului juridic (condamnări, inclusiv infracțiuni presupuse) și alte verificări de fond, inclusiv verificări fiscale pentru pozițiile care implică riscuri financiare semnificative și altele permise prin lege. Veți primi mai multe informații despre natura unor astfel de verificări de fond înainte de inițierea acestora; și/sau
 • A ne conforma cu legea sau dispozițiile unui organism de reglementare.

De asemenea, vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri și în temeiurile legale prevăzute în următorul tabel:

Scopurile prelucrăriiTemeiul juridic și interesul legitim (unde este cazul)
Să vă contactăm privind procesul de recrutare și de angajare și orice ofertă de muncă.Pentru a încheia un contract
Să vă contactăm privind pozițiile noi pentru care putem recruta în viitorÎn baza intereselor noastre legitime: pentru a contracta angajați, lucrători și contractori compatibili
A lua o decizie referitoare la recrutarea sau numirea dvs., inclusiv evaluarea competențelor, a calificărilor, a compatibilității pentru locul de muncă și dacă ați putea lucra de acasă.Pentru a încheia un contract

Pentru a ne conforma cu obligațiile noastre legale

În baza intereselor noastre legitime: pentru a selecta angajați, lucrători și contractori compatibili
Dacă vă înregistrați pe site-ul nostru de Cariere sau pe site-urile/instrumentele/proprietățile Foundever, vă vom introduce într-o bază de date pentru a primi informații despre viitoarele oportunități, evenimente și alte informații relevante care v-ar putea interesa. Veți putea opta întotdeauna să nu mai primiți comunicări de marketing din partea Foundever.Pentru a încheia un contract

În baza intereselor noastre legitime: pentru a selecta angajați, lucrători și contractori compatibili
A transfera informațiile dvs. de contact, datele privind educația, datele privind contractul de muncă, informațiile de candidatură și CV-ul, așa cum l-ați funizat în sistemul nostru de recrutare, către instrumentul/sistemul de gestiune a candidaților Foundever sau orice site pe care îl gestinăm pentru a vă notifica cu privire la poziții noi sau orice alte sisteme similare de recrutare utilizate de Foundever.Pentru a încheia un contract

În baza intereselor noastre legitime: pentru a selecta angajați, lucrători și contractori compatibili
Dacă ați acceptat o ofertă de lucru din partea noastră care face obiectul unor astfel de verificări:

– Colectarea de referințe (de la persoane pentru care ne-ați acordat permisiunea să-i contactăm);
– Efectuarea verificărilor istoricului profesional;
– Confirmarea calității de membru profesionist, înregistrări și/sau calificări.
Pentru a încheia un contract

Pentru a ne conforma cu obligațiile noastre legale

În baza intereselor noastre legitime: pentru a selecta angajați, lucrători și contractori compatibili  
A determina termenii oricărui potențial contract de muncă între dvs. și noi.Pentru a încheia un contract

Pentru a ne conforma cu obligațiile noastre legale
Dacă ați acceptat o ofertă de lucru, pentru a verifica dacă aveți dreptul legal să lucrați în țara respectivă.Pentru a încheia un contract

Pentru a ne conforma cu obligațiile noastre legale
Pentru a stabili dacă puteți participa la o evaluare care face parte din procesul de recrutare.

Pentru a lua în considerare ajustările rezonabile ale procesului de recrutare pentru candidații cu dizabilități.  
Pentru a încheia un contract

Pentru a ne conforma cu obligațiile noastre legale

În baza intereselor noastre legitime: pentru a selecta angajați, lucrători și contractori compatibili

*Pentru categoriile speciale de informații: pentru a exercita sau a aplica drepturile sau obligațiile legale privind contractul de muncă
Pentru a stabili dacă puteți efectua sarcini rolului.

Dacă ați acceptat o ofertă de lucru din partea noastră care face obiectul unei astfel de verificări: evaluarea compatibilității dvs. pentru postul respectiv prin testare sau evaluare (inclusiv de natură medicală), chestionar de sănătate.
Pentru a încheia un contract

Pentru a ne conforma cu obligațiile noastre legale

În baza intereselor noastre legitime: pentru a selecta angajați, lucrători și contractori compatibili

*Pentru categoriile speciale de informații:
– Pentru a exercita sau a aplica drepturile sau obligațiile legale privind angajarea
– În scopurile medicinei preventive sau a muncii sau pentru evaluarea capacității dvs. de lucru
Efectuarea oricăror raportări prevăzute legal și a acoperi prevederile legale. Pentru a ne conforma cu obligațiile noastre legale
Datele marcate cu * din tabel intră sub incidența acestor „categorii speciale de date cu caracter personal” sau pot indica categorii speciale de date cu caracter personal. Trebuie să avem temeiuri suplimentare pentru prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal, iar aceste temeiuri sunt prevăzute în tabelul de mai sus.

În situația în care tabelul de mai sus apare că ne bazăm pe interesele legitime pentru un anumit scop, luăm în considerare drepturile și interesele dvs. și dacă acestea pot fi afectate de activitățile de prelucrare. Am pus în balanță interesele, drepturile și libertățile dvs. cu interesele noastre, luând în considerare scopurile prelucrării, securitatea informațiilor dvs. și relația noastră cu persoana dvs.

În anumite jurisdicții și în măsura în care consimțământul este obligatoriu în temeiul legilor în vigoare, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai în scopurile menționate în tabelul de mai sus pe baza consimțământului dvs. prealabil. Dacă vi se solicită să acceptați prezenta Notificare în unul dintre instrumentele noastre, o astfel de acceptare va fi considerată drept consimțământ pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în țările unde un astfel de consimțământ este obligatoriu. În toate celelalte țări, dacă faceți clic pe butoanele de acceptare/acord, se va considera că ați luat cunoștință de prezenta Notificare.

2.3 Cu cine împărtășim datele dvs. cu caracter personal?

Făcând obiectul legilor și al regulamentelor locale, și acolo unde există o necesitate, este posibil să împărtășim datele dvs. cu caracter personal cu părți terțe în cazul în care există prevederi legale în acest sens; necesare pentru a încheia un contract de muncă cu dvs.; când avem un interes legitim de a proceda astfel; sau când este cazul pentru a vă proteja interesele vitale sau pe cele ale unei alte persoane.

Este posibil să divulgăm datele dvs. cu caracter personal unor părți terțe în următoarele scopuri profesionale:

 • Alte entități Foundever în cazul în care managerul angajator locuiește într-o altă țară, pentru asistență în întreținerea sistemelor informatice și stocarea datelor;
 • Furnizorii noștri de servicii, inclusiv furnizorii sistemelor de gestiune a candidaților, furnizorii de evaluări ale candidaților, furnizorii de verificări ale istoricului profesional, furnizorii de teste și de state de plată;
 • Cu clienții noștri în scopurile validării proceselor noastre de selecție;
 • Profesioniștii din domeniul sănătății sau furnizorii din domeniul medicinei muncii implicați în îngrijirea dvs., pentru a stabili dacă puteți participa la evaluări care fac parte din procesul de recrutare; a lua în considerare ajustările rezonabile ale procesului de recrutare pentru candidații cu dizabilități, a stabili dacă puteți participa la evaluări specifice rolului.
 • Consilierii noștri profesionali, inclusiv avocați;
 • Alte părți terțe, după caz, în vederea conformității cu legea.

Astfel de părți terțe pot funcționa în alte țări. Înainte să împărtățim datele dvs. cu caracter personal, vom efectua etapele necesare pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal vor primi o protecție adecvată așa cum prevăd legile de protecție a datelor și conform politicilor și standardelor globale privind confidențialitatea.

Orice acces la datele dvs. cu caracter personal este restricționat acelor persoane care au un temei pentru a le ști. Foundever™ va divulga datele dvs. cu caracter personal numai dacă este cazul și permis prin legea în vigoare consilierilor juridici, autorităților de stat și instanțelor.

2.4 Unde vor fi prelucrate datele dvs. cu caracter personal?

Făcând obiectul dispozițiilor și al legislației locale, în calitate de organizație globală cu sistem IT global, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către alte țări în care Foundever își desfășoară activitatea sau către orice companie mamă, înrudită, filială sau afiliată pentru angajare și alte scopuri profesionale sau legale, sau către furnizorii externi de servicii care sprijină Foundever în vederea administrării proceselor de candidatură și verificare pentru recrutare și angajare.

Pentru a ne asigura că sunt aplicate protecții adecvate, Foundever a instituit acorduri de transfer al datelor, inclusiv Clauzele standard ale Comisiei Europene, unde este cazul, între entitățile noastre pentru transferul datelor cu caracter personal în cadrul grupului de companii Foundever și cu furnizorii noștri când este cazul, oferind niveluri crescute de securitate și protecție pentru prelucrarea și păstrarea datelor dvs. cu caracter personal. Transferul internațional al datelor cu caracter personal va avea loc numai în conformitate cu mecanismele și protecțiile adecvate pentru transferul datelor.

2.5 Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal fără intervenția factorului uman?

Nu vom lua decizii care vă privesc strict pe baza prelucrării automate (adică fără implicarea factorului uman), care produc un efect legal sau semnificativ similar asupra dvs.

În cazul în care implementăm un proces care implică luarea de decizii pe baza prelucrării automate, vă vom informa cu privire la o astfel de activitate și a modului în care solicităm intervenția umană în procesul de luare de decizii automat, după caz, prin sistemul sau platforma respectivă.

2.6 Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Avem instituită o Politică de retenție a datelor și schemă de retenție a datelor care prevede intervalele de păstrare pentru categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Dacă nu începeți să derulați un contract de muncă cu noi după procesul de recrutare, vom păstra datele dvs. cu caracter personal atât timp cât e necesar conform următoarelor criterii de păstrare:

 • Relațiile noastre în curs cu dvs., în cazul în care sunteți abonat(ă) la portalul nostru de recrutare;
 • Când trebuie să procedăm astfel în baza unei obligațiie legale căreia trebuie să ne confirmăm;
 • Pentru ne permite să instituim, să aplicăm sau să apărăm pretenții legale; și
 • Pentru interesele noastre legitime – să ne permită să reconsiderăm candidatura dvs. și (dacă este cazul) să vă contactăm, dacă poziția pentru care ați aplicat sau un rol similar devine disponibil din nou.

Dacă ați aplicat cu succes pentru o poziție în cadrul comaniei noastre, datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate pentru administrarea personalului, inclusiv instituirea dosarului de personal și în scopuri de management. Vă vom oferi o copie a Notificării dvs. de confidențialitate pentru angajat și vom păstra datele dvs. cu caracter personal așa cum s-a detaliat în Notificarea menționată.

2.7 Cum protejăm datele dvs. cu caracter personal? 

Ne străduim să protejăm datele dvs. cu caracter personal cât timp acestea se află în posesia noastră. Menținem măsuri organizaționale, fizice și tehnice de securitate adecvate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și/sau a pierderii accidentale, a modificării, a divulgării sau a accesării, a distrugerii accidentale sau ilegale sau a deteriorării celor de mai sus. Avem instituite controale interne și politici și proceduri relevante pentru a menține aceste măsuri, luând în considerare riscul asociat categoriilor de date cu caracter personal și prelucrării pe care o efectuăm.

În unele cazuri, datele dvs. cu caracter personal sunt accesibile numai prin utilizarea parolei. Pentru a ajuta la protejarea confidențialității datelor dvs. cu caracter personal, trebuie să vă păstrați parola confidențială și în siguranță. Sunteți responsabil(ă) pentru toate utilizările, acțiunile pe site ale oricărei persoane care vă folossesc parola. Vă rugăm să ne contactați imediat dacă considerați că parola dvs. a fost compromisă sau utilizată greșit.

Dacă survine o breșă de securitate a datelor dvs. cu caracter personal sau dacă suspectăm că a apărut o breșă, indiferent dacă entitatea care se confruntă cu aceasta este Foundever sau părțile terțe pe care le utilizăm, vom efectua o anchetă rapidă și o evaluare și vom adopta acțiunile de remediere necesare.

2.8 Care sunt drepturile dvs. în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?

În funcție de locația în care vă aflați și făcând obiectul anumitor excepții prevăzute în legislația privind confidențialitatea, este posibil să aveți următoarele drepturi:

 • Accesare: puteți solicita o copie a datelor dvs. cu caracter personal pe care le deținem și verifica dacă le prelucrăm în mod legal.
 • Corectare: puteți solicita să corectăm datele dvs. cu caracter personal dacă considerați că acestea nu sunt complete sau actualizate.
 • Ștergere: puteți solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal dacă:
  • Nu mai sunt necesare în scopurile pentru care le-am obținut;
  • Vă retrageți consimțământul și nu mai avem alt temei juridic pentru prelucrare;
  • Obiectați în mod valid împotriva prelucrării, conform descrierii de mai jos;
  • Deținem date care nu sunte prelucrate în conformitate cu legea; sau
  • Trebuie să ștergem datele pentru a ne conforma cu o obligație legală.
 • Obiectare: dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a efectua sarcinile realizate în interes public sau în baza intereselor noastre legitime, puteți obiecta la respectiva prelucrare pe baza situației dvs. specifice. Vom continua atunci prelucrarea numai dacă avem temeiuri legitime care le suprascriu pe acestea; sau dacă prelucrarea este în vederea stabilirii, exercitării sau apării împotriva unor pretenții legale. De asemenea, puteți obiecta dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct.
 • Restricționare: puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal dacă:
  • contestați exactitatea datelor (pentru o perioadă care ne permite să le verificăm);
  • prelucrarea noastră nu este în confirmitate cu legea, dar nu doriți ștergerea datelor;
  • nu mai avem nevoie de date, dar dvs. le solicitați pentru a institui, a exercita sau a vă apăra împortiva unor pretenții legale.
  • ați obiectat (așa cum se descrie mai sus) și așteptăm confirmarea dacă avem temeiuri legitime de suprascriere pentru prelucrare.
 • Transferare/Portabilitate: dacă prelucrarea noastră se bazează pe consimțământul dvs. sau trebuie efectuată pentru executarea contractului de muncă cu dvs. și acesta este executat cu mijloace automate, puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și transferul acestora către o altă persoană. Atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, ne puteți solicita transferul direct al acestora.
 • Dreptul de a trimite o plângere Autorității de supraveghere: intenționăm să rezolvăm toate reclamațiile la nivel intern cu ajutorul responsabilului nostru pentru protecția datelor regional, care poate fi contactat conform descrierii de mai jos, dar aveți dreptul de a înregistra o reclamație la Autoritatea de supraveghere relevantă.

3. Cum să ne contactați?

Dacă aveți întrebări referitoare la prezenta Notificare privind confidențialitatea sau modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, inclusiv retragerea consimțământului, contactați Responsabilul cu protecția datelor Foundever privacy@foundever.comsau scrieți-ne la 50/52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Franța, În atenția: Data Protection Officer.Rețineți, totuși, că anumite date cu caracter personal pot fi scutite de la un astfel de acces, corectare, cereri de ștergere în temeiul legilor și regulamentelor de protecție a datelor în vigoare.

4. Actualizări ale prezentei Notificări

Vom actualiza prezenta Notificare periodic pentru a reflecta modificările din activităților noastre profesionale. Puteți verifica și revedea întotdeauna actualizările din Notificarea noastră de confidențialitate vizitând această pagină.