Уведомление за поверителност при набиране и наемане на персонал

Цел и обхват

Това е Уведомление за поверителност при набиране и наемане на персонал („Уведомление“) на Foundever™ или на компании майка, партньорски компании, дъщерни компании или филиали („Foundever“, „Ние“, „Компанията“) в ролята им на администратори на данни. Настоящото Уведомление се отнася за всички кандидати за работа, бъдещи служители и изпълнители, включително тези, които са: (i) активно търсещи, които се регистрират чрез нашия уеб сайт за кариери или кандидатстват за позиция, която сме обявили; (ii) насочени към нас чрез трета страна (агенти за търсене и набиране на квалифицирани кадри, специалисти по подбор на персонал); и/или (iii) физически лица, които идентифицираме като потенциално търсещи работа чрез външни ресурси (напр. бизнес социална мрежа).

Ние сме администратор на данни, което означава, че носим отговорност за това как да събираме, съхраняваме и използваме вашите Лични данни. Настоящото Уведомление обяснява как и защо събираме, използваме и съхраняваме вашите Лични данни в контекста на процеса на набиране и наемане на персонал и очертава нашите текущи задължения по отношение на това как управляваме вашите Лични данни.

Вашите Лични данни

В това Уведомление „вашите Лични данни“ означава информация за вас, чрез която можете да бъдете идентифицирани. В таблицата по-долу са описани вашите Лични данни, които може да обработваме. Вашите Лични данни не включват данни, при които самоличността е премахната (анонимни данни).

Важно е вашите Лични данни да са точни и актуални. Информирайте ни, ако вашите Лични данни се променят по време на процеса на набиране на персонал.

Предоставянето на вашите Лични данни е доброволно. Въпреки това, ако решите да не предоставите всички данни, които се изискват от вашата кандидатура, възможността на Foundever да ви счита за кандидат може да бъде ограничена.

Откъде идват вашите Лични данни?

Вашите Лични данни ще идват от вас или от нас и може също да идват от следните източници:

 • агенции за подбор на персонал и специалисти по подбор на персонал може да ни предоставят следните Лични данни: име, дата на раждане, подробности за договора (имейл адрес, телефонен номер, физически адрес), професионален опит, посещавани учебни заведения, сертификати, препоръки, имиграционен статус;
 • ваше лице за контакт може да ни предостави следните лични данни като част от нашата програма за препоръчани служители: име, дата на раждане, подробности за договора (имейл адрес, телефонен номер, физически адрес), професионален опит, посещавани учебни заведения, сертификати, препоръки;
 • студентски организации може да ни предоставят следните Лични данни: име, дата на раждане, подробности за договора (имейл адрес, телефонен номер, физически адрес), професионален опит, посещавани учебни заведения, сертификати, препоръки, имиграционен статус;
 • борси/портали за работа може да ни предоставят следните лични данни: име, дата на раждане, подробности за договора (имейл адрес, телефонен номер, физически адрес), професионален опит, посещавани учебни заведения, сертификати, препоръки, имиграционен статус или от уеб сайтове за търсене на работа или професионални мрежи (напр. LinkedIn, Jobstreet и др.), където може да сте направили публично достъпни своите Лични данни;
 • от ваши предишни работодатели;
 • кариерни уеб сайтове на Foundever или каквито и да е платформи/инструменти/системи за набиране на персонал.
 • Когато кандидатствате за работа или се свържете с нас чрез нашите официални канали в социалните медии (където е разрешено от приложимото законодателство)
 • Доставчиците на биографични проверки, ако е приложимо, може да ни предоставят следните Лични данни: криминални досиета, медийни статии, хронология  на адреси, кредитна история, история на плащания по сметки и всякакви публични записи. Съдържанието на биографичните проверки варира в зависимост от държавата, за да отговаря на местните изисквания, но може да включва информация, събрана от публично достъпни източници.
 • Бивши работодатели, с които сте ни дали разрешение да се свържем, може да ни предоставят следните лични данни: длъжности, заплата, трудова история, оценки, дисциплинарни действия, записи на присъствие.

Как използваме/обработваме вашите Лични данни?

Възможно е да обработваме вашите Лични данни по време и след процеса на подбор и наемане на персонал. Това може да включва събиране, записване, съхраняване, използване, предаване, актуализиране/промяна, консолидиране, унищожаване и, при някои обстоятелства, разкриване на вашите Лични данни.

По принцип вашите Лични данни може да бъдат използвани във връзка с всякакви дейности по набиране и наемане на персонал за:

 • оценяване на вашето заявление за работа за действително или възможно стажуване и за проверка на информацията, съдържаща се в заявлението ви;
 • съхраняване на записи, свързани с процеса на набиране на персонал;
 • установяване, упражняване или защита на правни искове;
 • извършване на проверки на криминални справки (присъди, включително предполагаеми престъпления) и други биографични проверки, включително кредитни проверки за позиции, включващи значителни финансови рискове и по друг начин разрешени от закона. Ще получите повече информация относно естеството на такива проверки преди да започнат; и/или
 • съблюдаване на закона или изискванията на регулатор.

Ние също така обработваме вашите Лични данни за следните цели, както и на правните основания, посочени в следната таблица:

Цели на обработкатаПравно основание и легитимен интерес (където е приложимо)
Връзка с вас относно процеса на подбор и наемане на персонал и евентуално предложение за работа.За сключване на договор
Връзка с вас относно нови позиции, за които може да набираме персонал в бъдеще.За нашите законни интереси: да намерим подходящи служители, работници и изпълнители
Вземане на решение за вашето наемане или назначаване на работа, включително оценка на вашите умения, квалификации, пригодност за работата и дали можете да работите от дома си.За сключване на договор

За спазване на законово задължение

За нашите законни интереси: да изберем подходящи служители, работници и изпълнители
Ако се регистрирате на нашия уеб сайт за кариери или на уеб сайтове/инструменти/собствености на Foundever, ние ще ви въведем в база данни, за да получавате чрез пощенски акаунти информация за бъдещи работни места, събития и друга подходяща информация, която може да ви интересува. Винаги ще можете да изключите абонамента си за каквито и да е маркетингови съобщения от Foundever.За сключване на договор

За нашите законни интереси: да изберем подходящи служители, работници и изпълнители
Прехвърляне на вашата информация за контакт, данни за образование, данни за заетост, информация за кандидатстване и автобиография, предоставени от вас в нашата система за набиране на персонал, към инструмента за кадри/система за проследяване на кандидати на Foundever или който и да е сайт, който поддържаме, за да ви уведомяваме за нови позиции или подобни системи за набиране на персонал, използвани от Foundever.За сключване на договор

За нашите законни интереси: да изберем подходящи служители, работници и изпълнители
Ако сте приели предложение за работа от нас, което подлежи на такива проверки:

· приемане на препоръки (от лица за препоръки, с които сте ни дали разрешение да се свържем);
· извършване на биографични проверки;
· потвърждаване на вашите професионални членства, регистрации и/или квалификации.
За сключване на договор

За спазване на законово задължение

За нашите законни интереси: да изберем подходящи служители, работници и изпълнители
Определяне на условията на всеки потенциален договор между вас и нас.За сключване на договор

За спазване на законово задължение
Ако сте приели предложение за работа, проверяване дали имате законно право да работите в съответната държава.За сключване на договор

За спазване на законово задължение
Установяване дали можете да се подложите на оценка, която е част от процеса на кандидатстване.

Обмисляне на разумни корекции в процеса на набиране на кандидати с увреждания.
За сключване на договор

За спазване на законово задължение

За нашите законни интереси: да изберем подходящи служители, работници и изпълнители

*За специални категории информация: за упражняване или изпълнение на трудовоправни права или задължения
Установяване дали ще можете да изпълнявате функция, която е присъща на конкретната работа.

Ако сте приели предложение за работа от нас, което подлежи на такава проверка: оценете пригодността си за работа чрез тест или оценка (включително медицински по естество), здравен въпросник.
За сключване на договор

За спазване на законово задължение

За нашите законни интереси: да изберем подходящи служители, работници и изпълнители

*За специални категории информация:

· За упражняване или изпълнение на трудовоправни права или задължения
· За целите на превантивната или трудова медицина или за оценка на вашата работоспособност
Изпълняване на законови изисквания за докладване и отговаряне на правни процеси.За спазване на законово задължение
Данните, отбелязани със звезда * в таблицата, попадат в тези „специални категории Лични данни“ или може да разкриват специални категории Лични данни. Трябва да имаме допълнителни законови основания за обработване на специални категории Лични данни и тези основания са посочени в таблицата по-горе.

Когато в таблицата по-горе се посочва, че разчитаме на законни интереси за конкретна цел, ние вземаме предвид вашите интереси и права и дали те може да бъдат засегнати от нашите дейности по обработка. Балансирахме вашите интереси, права и свободи спрямо нашите интереси, като взехме предвид целите на обработката, сигурността на вашата информация и съществуващите ни отношения с вас.

В определена юрисдикция и до степента, в която съгласието е задължително съгласно приложимите закони и разпоредби, ние ще обработваме вашите Лични данни само за целите, посочени в таблицата по-горе, въз основа на вашето предварително съгласие. Ако бъдете помолени да приемете това Уведомление в някой от нашите инструменти, това приемане ще се счита за ваше съгласие за обработка на Личните ви данни в държавите, където това съгласие е задължително. Във всички други държави щракването върху бутоните за приемане/съгласие ще се счита за потвърждение на това Уведомление.

С кого споделяме вашите Лични данни?

При спазване на местните закони и разпоредби и когато има нужда, ние може да споделим вашите Лични данни с трети страни, ако това се изисква от закона, необходимо е за сключване на договор с вас, когато има друг законен интерес за това или когато е необходимо да защитите вашите жизненоважни интереси или тези на друго лице.

Можем да разкриваме Лични данни на трети страни за следните бизнес цели:

 • други субекти на Foundever, където мениджърът по наемането на персонал е в друга държава, за подпомагане на системната поддръжка и хостинг на данни;
 • нашите доставчици на услуги, включително доставчици на системи за проследяване на кандидати, доставчици на оценка на кадри, доставчици на биографична проверка, доставчици на тестове и доставчици на ведомости;
 • с нашите клиенти за целите на валидирането на нашите процеси за подбор;
 • здравни специалисти и доставчици на здравни услуги на работното място, участващи в обслужването ви, за целите на установяване на това дали можете да се подложите на оценка, която е част от процеса на кандидатстване, обмисляне на разумни корекции в процеса на набиране на кандидати с увреждания, установяване на това дали ще можете да изпълнявате функция, която е присъща на конкретната работа;
 • нашите професионални съветници, включително адвокати;
 • други трети страни, ако е необходимо за спазване на закона.

Такива трети страни може да се намират в други държави. Преди да споделим вашите Лични данни ние ще предприемем необходимите стъпки, за да гарантираме, че вашите Лични данни ще получат адекватна защита, както се изисква от съответните закони за защита на данните и съгласно глобалните правила и стандарти за поверителност на Foundever.

Всеки достъп до вашите Лични данни е ограничен до онези лица, които имат основание да знаят. Foundever™ ще разкрие вашите Лични данни само както се изисква или е разрешено от приложимото законодателство на юридически и фирмени консултанти, държавни органи и съдилища.

Къде ще бъдат обработвани вашите Лични данни?

При спазване на местните изисквания и законодателство, като глобална организация с глобална ИТ система, вашите Лични данни може да бъдат прехвърлени в други държави, в които Foundever извършва дейност, или към която и да е от нейните компании майка, партньорски компании, дъщерни компании или филиали по съображение за наемане на работа и други бизнес или правни цели, или на нейните външни доставчици на услуги, които поддържат Foundever с администрирането на подаването на заявления за набиране и наемане на персонал и проверката.

За да гарантира, че има адекватни предпазни мерки, Foundever е въвел споразумения за прехвърляне на данни, включително стандартните договорни клаузи на Европейската комисия, където е приложимо, между нашите субекти за прехвърляне на Лични данни в рамките на групата от компании на Foundever и с нашите доставчици, когато е необходимо, като се осигуряват повишени нива на сигурност и защита при обработката и съхранение на вашите Лични данни.  Международно прехвърляне на Лични данни ще се извършва само в съответствие с подходящите механизъм и предпазни мерки за прехвърляне на данни.

Обработваме ли вашите Лични данни без човешка намеса?

Ние няма да вземаме никакви решения за вас въз основа единствено на автоматизирана обработка (т.е. без човешко участие), които имат правен или подобен значим ефект върху вас.

Ако внедрим процес, включващ вземане на решения въз основа на автоматизирана обработка, ние ще ви информираме за тази дейност по обработка и как можете да поискате човешка намеса в процеса на автоматизирано вземане на решения, според случая, чрез съответната система или платформа.

Колко време съхраняваме вашите Лични данни?

Ние поддържаме Правила за съхранение на данни и График за съхранение на данни, които определят сроковете за задържане на категориите Лични данни, които обработваме.

Ако не започнете работа при нас след процеса на набиране на персонал, ние ще запазим вашите Лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, съгласно следните критерии за съхранение:

 • настоящите ни отношения с вас, в случай че сте абонирани за нашия портал за подбор на персонал;
 • когато се изисква от законово задължение, на което сме подчинени;
 • за да ни позволят да установим, упражним или защитим правни искове;
 • за нашите легитимни интереси – за да ни позволят да преразгледаме вашата кандидатура и (ако е уместно) да се свържем с вас, ако позицията, за която сте кандидатствали, или подобна роля стане отново свободна.

Ако кандидатурата ви е успешна, вашите Лични данни ще бъдат използвани за администриране на персонала, включително създаване на вашето досие на служител и за целите на управлението. Ние ще ви предоставим копие от Уведомлението ни за поверителност на работниците и ще запазим вашите Лични данни, както е описано в споменатото Уведомление.

Как защитаваме вашите Лични данни? 

Ние се стремим да защитим вашите Лични данни, докато са под наш контрол. Ние поддържаме подходящи организационни, физически, технически мерки за сигурност, за да защитим вашите Лични данни срещу тяхното неразрешено или незаконно обработване и/или срещу случайна загуба, промяна, разкриване или достъп, или случайно или незаконно унищожаване или повреда. Разполагаме с вътрешен контрол и съответни правила и процедури, за да поддържаме тези мерки, като вземаме предвид риска, свързан с категориите лични данни и обработката, които предприемаме.

В някои случаи вашите Лични данни са достъпни онлайн чрез използване на парола. За да защитите поверителността на Личните си данни, трябва да пазите паролата си поверителна и защитена. Вие носите отговорност за всички употреби, действия на сайтовете от което и да е лице, използващо вашата парола. Свържете се незабавно с нас, ако смятате, че вашата парола е била компрометирана или се използва неправомерно.

Ако възникне нарушение на сигурността на данните, включващо вашите Лични данни, или подозираме, че е настъпило нарушение на сигурността на данните, независимо дали субектът, който е претърпял нарушението на данните, е Foundever или трети страни, които използваме, или нашите клиенти, ние експедитивно ще проведем разследване и оценка и ще предприемем необходимите действия за възстановяване.

Какви са вашите права по отношение на обработката на вашите Лични данни?

В зависимост от това къде се намирате и при определени изключения, посочени в приложимите закони за поверителност, може да имате следните права:

 • Достъп: можете да поискате копие от Личните ви данни, които съхраняваме, и да проверите дали ги обработваме законно.
 • Корекция: можете да поискате от нас да коригираме вашите Лични данни, ако смятате, че не са точни, пълни или актуални.
 • Изтриване: можете да поискате от нас да изтрием вашите Лични данни, ако:
  • вече не са необходими за целите, за които сме ги получили;
  • оттегляте съгласието си и ние нямаме друго правно основание за обработването;
  • вие основателно възразявате срещу обработката, както е описано по-долу;
  • неправомерно сме обработили данните; или
  • трябва да изтрием данните, за да спазим законово задължение.
 • Възражение: ако обработваме вашите Лични данни за изпълнение на задачи, изпълнявани в обществен интерес или въз основа на законни интереси, можете да възразите срещу това обработване въз основа на вашата конкретна ситуация. След това ще продължим обработването само ако имаме по-важни законови основания за това или обработването е за установяване, упражняване или защита на правни искове. Можете също така да възразите, ако обработваме вашите Лични данни за целите на директния маркетинг.
 • Ограничение: можете да поискате от нас да ограничим обработката на вашите Лични данни, ако:
  • оспорвате точността на данните (за период, който ни позволява да ги проверим);
  • обработването от наша страна е незаконно, но не искате данните да бъдат изтрити;
  • вече не се нуждаем от данните, но вие ги изисквате, за да установите, упражните или защитите правни искове; или
  • сте възразили (както по-горе) и очаквате потвърждение дали имаме по-важни законови основания за обработка.
 • Прехвърляне/преносимост: ако обработването от наша страна се основава на вашето съгласие или е необходимо за изпълнение на договора ни с вас и се извършва с автоматизирани средства, можете да поискате копие от Личните данни, които сте ни предоставили, и прехвърлянето им на някой друг. Когато е технически осъществимо, можете да ни помолите да ги прехвърлим директно.
 • Право на жалба до надзорния орган: ние се стремим да разрешаваме всички жалби вътрешно чрез нашите регионални служители по защита на данните, с които можете да се свържете, както е посочено по-долу, но вие имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган по всяко време.

Какви са начините за връзка?

Ако имате някакви въпроси относно това Уведомление за поверителност или как обработваме вашите Лични данни, или ако искате да упражните правата си, включително оттегляне на вашето съгласие, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на Foundever на privacy@foundever.com или ни пишете на адрес: 50/52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, Attention: Data Protection Officer. Имайте предвид обаче, че определени Лични данни може да бъдат освободени от такива искания за достъп, коригиране, изтриване съгласно приложимите закони и разпоредби за защита на данните.

Актуализации на настоящото Уведомление

Ние ще актуализираме това Уведомление от време на време, за да отразим нашите фирмени промени. Винаги можете да проверите и прегледате нашето Уведомление за поверителност за актуализации, като отворите тази страница.