Polityka dotycząca plików cookie

1. Zakres

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie („Polityka”) opisuje wykorzystanie i ujawnianie plików cookie przez Foundever™ lub jej spółki dominujące, siostrzane, spółki zależne lub stowarzyszone („Foundever”, „My”) podczas korzystania z witryn internetowych obsługiwanych przez Foundever, które zawierają łącza do niniejszej Polityki („Witryny”) oraz usług związanych z Witrynami lub w nich określonych. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką, aby dowiedzieć się więcej o naszych praktykach dotyczących plików cookie. Niniejszą Politykę należy czytać w powiązaniu z naszą Polityką prywatności i ogólnymi Warunkami użytkowania.

2. Korzystanie z plików cookie

Witryny mogą wykorzystywać pliki cookie. Plik cookie to fragment danych (lub inna podobna technologia, taka jak sygnalizator internetowy, obiekt przechowywany lokalnie lub znacznik pikselowy), który rejestruje preferencje użytkownika i dane dotyczące jego wizyty w Witrynach. Pliki cookie zawierają unikalny ciąg znaków umożliwiający witrynie odróżnienie urządzenia użytkownika od innych użytkowników. Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania witryn internetowych, a także w celu dostarczania informacji właścicielom witryny. Większość przeglądarek internetowych umożliwia usuwanie plików cookie, blokowanie akceptacji plików cookie lub otrzymywanie ostrzeżenia przed zapisaniem pliku cookie. W przypadku zablokowania plików cookie niektóre elementy witryn mogą nie działać prawidłowo, a niektóre funkcje mogą działać wolno lub mniej wydajnie. Witryny umożliwiają również użytkownikowi określenie preferencji dotyczących plików cookie podczas pierwszej wizyty, zapewniając środki ochrony informacji użytkownika przy jednoczesnym umożliwieniu prawidłowego działania witryn. Możemy również przypomnieć użytkownikowi o korzystaniu przez nas z plików cookie i poprosić o ponowne potwierdzenie zgody na pliki cookie w momencie gdy użytkownik rejestruje się w celu korzystania z określonych usług lub aktywacji określonej funkcji w Witrynie, która opiera się na korzystaniu z plików cookie.

Używamy plików cookie, aby umożliwić nawigację między stronami i poprawić ogólny komfort użytkowania. Używamy również plików cookie do analizowania sposobu interakcji użytkowników z Witrynami, aby umożliwić udostępnianie treści za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz w celu dostarczania osadzonych treści od stron trzecich, takich jak lokalizacje naszych biur lub filmy z naszego kanału YouTube. Czasami używamy również technologii typu cookie w wiadomościach e-mail, aby zidentyfikować sposób, w jaki użytkownicy odwiedzają Witryny, abyśmy mogli ocenić i zmierzyć skuteczność naszego email marketingu.

Możemy łączyć informacje zebrane za pomocą plików cookie z danymi osobowymi użytkownika w celu uzyskania informacji statystycznych na temat osób odwiedzających Witryny. W przypadku, gdy Witryny korzystają z plików cookie stron trzecich, zachęcamy do zapoznania się z ich własnymi zasadami dotyczącymi plików cookie.

Pliki cookie, których obecnie używamy w Witrynie, zostały szczegółowo podsumowane poniżej. Foundever wykorzystuje kilka rodzajów plików cookie: wymagane, statystyczne i marketingowe. Zalecamy zapoznanie się z niniejszą Polityką, aby użytkownik wiedział, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i mógł podjąć kroki w celu ich odrzucenia lub usunięcia, jeśli nie wyraża zgody na ich wykorzystanie.

2.1 Wymagane pliki cookie

Te pliki cookie muszą być obecne, aby prawidłowo działały podstawowe funkcje Witryn. Umożliwiają one poruszanie się po stronach internetowych i korzystanie z ich funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów Witryn. Bez tych plików cookie usługi, o które prosił użytkownik, nie mogą być zrealizowane. Te pliki cookie są ustawiane automatycznie i nie można z nich zrezygnować.

Amazon Elastic Load Balancing
Cel: Elastyczne równoważenie obciążenia jest częścią sieci AWS, z natywną świadomością granic awarii, takich jak AZ, aby nasze aplikacje były dostępne w całym regionie, bez konieczności globalnego równoważenia obciążenia serwera. Rejestrują one, który klaster serwerów obsługuje użytkownika. Jest to używane w kontekście równoważenia obciążenia w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika.
Dostawca: Amazon Web Services, Inc.
Pliki cookie:
AWSALBCORS (rejestrują, który klaster serwerów obsługuje użytkownika. Jest stosowany w kontekście równoważenia obciążenia w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika. Wygaśnięcie 7 dni)
AWSALBTGCORS (rejestruje, który klaster serwerów obsługuje użytkownika. Jest stosowany w kontekście równoważenia obciążenia w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika. Wygaśnięcie 7 dni)

Cloudflare
Cel: Cloudflare to globalna sieć zaprojektowana tak, aby wszystko, co łączy się z Internetem, było bezpieczne, prywatne, szybkie i niezawodne.
Dostawca: Cloudflare, Inc.
Pliki cookie:
__cf_bm (Boty Cloudflare identyfikują i ograniczają zautomatyzowany ruch, aby chronić witrynę Foundever przed złymi botami. Cloudflare umieszcza plik cookie __cf_bm na urządzeniach użytkowników końcowych, którzy uzyskują dostęp do witryn klientów chronionych przez Bot Management lub Bot Fight Mode. Plik cookie __cf_bm jest niezbędny do prawidłowego działania tych rozwiązań botowych. Wygasa po 30 minutach ciągłego braku aktywności użytkownika końcowego.)
__cf_bm (Ten plik cookie jest generowany dla każdej witryny odwiedzanej przez użytkownika końcowego, ponieważ Cloudflare nie śledzi użytkowników z witryny na witrynę ani z sesji na sesję. Plik cookie __cf_bm jest generowany niezależnie przez Cloudflare i nie odpowiada żadnemu identyfikatorowi użytkownika ani innym identyfikatorom w aplikacji internetowej klienta. Wygasa po 30 minutach)
cf_ob_info (Ten plik cookie zawiera informacje o statusie kodu HTTP zwróconym przez pierwotny serwer WWW, nr Ray ID pierwotnego nieudanego żądania i centrum danych obsługującym ruch. Wygasa po 30 sekundach)
cf_use_ob (Ten plik cookie informuje Cloudflare o pobraniu żądanego zasobu z pamięci podręcznej Always Online na wyznaczonym porcie. Obowiązujące wartości to: 0, 80 i 443. Wygasa po 30 sekundach)
__cfwaitingroom (Ten plik cookie służy wyłącznie do śledzenia odwiedzających, którzy uzyskują dostęp do kombinacji hosta i ścieżki dla strefy z włączoną funkcją poczekalni. Odwiedzający korzystający z przeglądarki, która nie akceptuje plików cookie, nie mogą odwiedzić kombinacji hosta i ścieżki, gdy poczekalnia jest aktywna. Wygaśnięcie: Podczas gdy odwiedzający pozostaje w poczekalni, wygaśnięcie pliku cookie __cfwaitingroom jest zawsze ustawione na pięć minut, ale odnawia się automatycznie co 20 sekund, o ile odwiedzający nie zamknie karty lub nie opuści aplikacji)
__cfruid (Ten plik cookie jest niezbędny do obsługi produktów Cloudflare Rate Limiting. W ramach naszego rozwiązania Rate Limiting ten plik cookie jest wymagany do zarządzania ruchem przychodzącym i lepszej widoczności źródła określonego żądania. Wygaśnięcie: Koniec sesji)

Banner iubenda
Cel: Rozwiązanie do zarządzania zgodami, które pozwala nam informować użytkowników Witryny o działaniach związanych z gromadzeniem danych i dawać im możliwość wyboru, czy akceptują gromadzenie danych, czy też nie.
Dostawca: iubenda s.r.l
Pliki cookie:
_iub_cs-252372 (Funkcjonalny plik cookie, który zapamiętuje preferencje ustawione przez użytkowników za pośrednictwem banera plików cookie na naszej stronie internetowej. Wygasa po 365 dniach)
_iubenda_session (Funkcjonalny plik cookie, który zapamiętuje preferencje ustawione przez użytkowników za pośrednictwem banera plików cookie na naszej stronie internetowej. Wygasa po 365 dniach)

Matomo
Cel: Matomo, wcześniej znana jako Piwik, to dostępna do pobrania, bezpłatna (na licencji GPL) platforma oprogramowania do analityki internetowej. Dostarcza szczegółowych raportów na temat naszej strony internetowej i jej użytkowników.
Dostawca: InnoCraft
Pliki cookie:
_pk_id.1.0e5f (Służy do przechowywania pewnych informacji dotyczących użytkownika, takich jak unikalny identyfikator odwiedzającego. Wygasa po 13 miesiącach)
_pf_ref.1.0e5f (Służy do przechowywania informacji o atrybucji, referrera użytego do odwiedzenia strony internetowej. Wygasa po 6 miesiącach)
_pk.ses.1.0e5f (Krótkotrwałe pliki cookie używane do tymczasowego przechowywania danych dotyczących wizyty. Wygasają po 30 minutach)

Vimeo
Cel: Platforma hostingu i udostępniania wideo.
Dostawca: Vimeo, Inc.
Pliki cookie:
__utmt_player, vuid (wbudowany odtwarzacz wideo Vimeo wykorzystuje własne pliki cookie, które są uważane za niezbędne do korzystania z odtwarzacza wideo. Vimeo nie używa analitycznych ani reklamowych plików cookie stron trzecich, gdy odtwarzacz wideo pojawia się w witrynie Foundever, chyba że odwiedzający witrynę jest zalogowany na swoje konto Vimeo. Wygasa po 2 latach).

Link do polityki plików cookie Vimeo: https://vimeo.com/cookie_policy

2.1 Statystyczne pliki cookie

Te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Witryn, na przykład które strony odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są zagregowane, a zatem anonimowe. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy działania strony internetowej. Użytkownik może kontrolować akceptację tych plików cookie aktualizując ustawienia przeglądarki lub preferencje dotyczące plików cookie w witrynie.

Crazy Egg

Cel: Zapewnia narzędzia do śledzenia wzroku, takie jak heatmapy, mapy przewijania i nakładki, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Śledzą one unikalny identyfikator sesji odwiedzającego, host śledzenia i czas rozpoczęcia. Ten plik cookie nie gromadzi informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.
Dostawca: Crazy Egg, Inc.
Pliki cookie:
_ce.s (Śledzi unikalny identyfikator sesji odwiedzającego, hosta śledzenia i czas rozpoczęcia. Ten plik cookie nie gromadzi informacji umożliwiających identyfikację osoby. Wygasa po 5 latach)

2.3 Marketingowe pliki cookie

Te pliki cookie pomagają śledzić ruch odwiedzających w witrynach i identyfikować dla nich odpowiednie rozwiązania reklamowe. Możemy wykorzystywać te dane w celu dostosowania informacji wyświetlanych w Witrynach lub reklam wyświetlanych w innych witrynach i aplikacjach. Wyłączenie tych plików cookie nie zmniejszy liczby wyświetlanych promocji, ale będzie oznaczać, że będą one mniej spersonalizowane. Użytkownik może kontrolować akceptację tych plików cookie aktualizując ustawienia przeglądarki lub preferencje dotyczące plików cookie w witrynie.

Jeśli użytkownik jest zaniepokojony korzystaniem z plików cookie podmiotu trzeciego w Witrynach, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności danej witryny podmiotu trzeciego przed uzyskaniem dostępu do jego strony internetowej (lub po wejściu na tę stronę).

Prowadzimy również strony profilowe na różnych portalach społecznościowych, w tym na Facebooku, LinkedIn, Twitterze, Instagramie i YouTube. Witryny mogą zawierać łącza do tych stron profilowych i innych witryn internetowych podmiotów trzecich. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem którejkolwiek z tych witryn internetowych podmiotów trzecich (i/lub jesteś zalogowany w tych witrynach), mogą zostać ustawione określone pliki cookie, aby ułatwić Ci udostępnianie treści, dostęp do ich funkcji lub otrzymywanie bardziej odpowiednich reklam.

Google AdSense
Cel: Śledzi, gdy ktoś kliknie naszą reklamę i identyfikuje go, gdy odwiedza naszą witrynę i wykonuje dane działanie, takie jak przesłanie formularza lub rejestracja.
Dostawca: Google LLC
Pliki cookie:
_gcl_au (przechowuje i śledzi konwersję. Wygasa po 1 roku)

DoubleClick
Cel: Zintegrowana platforma technologii reklamowych, która umożliwia bardziej efektywne tworzenie, zarządzanie i rozwój skutecznych cyfrowych kampanii marketingowych.
Dostawca: Google LLC
Pliki cookie:
IDE (Umożliwia spersonalizowane reklamy dla użytkowników na podstawie poprzednich wizyt na naszej stronie internetowej. Wygasa po 13 miesiącach w EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii oraz 24 miesiącach w pozostałych krajach)

HubSpot
Cel: Identyfikacja użytkowników, śledzenie zdarzeń i monitorowanie ruchu internetowego.
Dostawca: HubSpot, Inc.
Pliki cookie:
hubspotutk (Ten plik cookie śledzi tożsamość użytkowników. Jest przekazywany do HubSpot po przesłaniu formularza i używany podczas deduplikacji kontaktów. Zawiera identyfikator GUID reprezentujący bieżącego użytkownika. Wygasa po 13 miesiącach)
_hstc (Główny plik cookie do śledzenia użytkowników. Zawiera domenę, utk, początkowy znacznik czasu [pierwsza wizyta], ostatni znacznik czasu [ostatnia wizyta], bieżący znacznik czasu [ta wizyta] i numer sesji [przyrost dla każdej kolejnej sesji]. Wygasa po 13 miesiącach)
_hssc (śledzi sesje. Służy do określania, czy HubSpot powinien zwiększać numer sesji i znaczniki czasu w pliku cookie __hstc. Zawiera domenę, viewCount [zwiększa każdy pageView w sesji] i znacznik czasu rozpoczęcia sesji. Wygasa po 30 minutach)
_hssrc (za każdym razem, gdy HubSpot zmienia plik cookie sesji, ten plik cookie jest również ustawiany w celu ustalenia, czy użytkownik ponownie uruchomił przeglądarkę. Wygasa z końcem sesji)

LinkedIn Insight
Cel: Dostarcza danych demograficznych o użytkownikach naszej witryny. Wspiera optymalizację kampanii i retargeting użytkowników naszej witryny.
Dostawca: LinkedIn Corporation
Pliki cookie:
AnalyticsSyncHistory (Służy do przechowywania informacji o czasie synchronizacji z plikiem cookie lms_analytics dla użytkowników w wyznaczonych krajach. Wygasa po 30 dniach)
ELOQUA (Służy do śledzenia przez ELOQUA. Wygasa po 2 latach)
SID (Określa, co użytkownik robi przed konwersją na mikrowitrynie LinkedIn. Wygasa po 1 sesji)
UserMatchHistory (Synchronizacja identyfikatorów LinkedIn Ads. Wygasa po 30 dniach)
VID ID (Powiązany z odwiedzającym mikrowitrynę LinkedIn, który jest używany do określania konwersji w celu generowania potencjalnych klientów. Wygasa po 1 roku)
bcookie (Plik cookie identyfikatora przeglądarki służący do identyfikacji urządzeń uzyskujących dostęp do LinkedIn w celu wykrywania nadużyć na platformie. Wygasa po 2 latach)
lang (Zapamiętuje ustawienia językowe użytkownika. Wygasa po 1 sesji)
li_gc (Przechowuje zgodę odzwiedzających na wykorzystanie plików cookie do celów innych niż istotne. Wygasa po 2 latach)
lidc (Optymalizuje wybór centrum danych. Wygasa po 24 godzinach)

WebSight
Cel: Pomaga wypełnić formularze danymi, umożliwiając użytkownikowi witryny przesłanie znacznie bardziej kompletnego formularza.
Dostawca: Zoominfo
Pliki cookie:
visitorId (Monitoruje naciśnięcia klawiszy w wymaganym polu e-mail formularzy na stronie internetowej i wysyła zapytanie z podanym adresem e-mail do ZoomInfo po wprowadzeniu wystarczającej części adresu e-mail. Jeśli zostanie znalezione dopasowanie, pozostałe pola formularza są wypełniane danymi. Wygaśnięcie: Informacje są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług subskrybentom lub tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.)

Aktualizacje Polityki i informacje kontaktowe

Od czasu do czasu będziemy aktualizować niniejszą Politykę, aby odzwierciedlić zmiany w naszych zobowiązaniach prawnych, usługach i opiniach klientów. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z niniejszą Polityką w celu uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania i ujawniania plików cookie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki lub korzystania z plików cookie przez Foundever, prosimy o kontakt pod adresem privacy@foundever.com lub pisząc na adres 50/52 Boulevard Haussmann, 75009 Paryż, Francja, do uwagi Inspektora ochrony danych.

Ostatnia aktualizacja wrzesień 2022 r.